Retailpark Sontplein
Winkels
VERNIEUWD SONTPLEIN

Winkelgegevens ophalen...

Wij werken hard aan de vernieuwing van het Sontplein in Groningen en het winkelpark begint vol te stromen met de mooiste winkels.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over commerciële mogelijkheden op Retailpark Sontplein? Neemt u dan contact met ons op via info@retailparksontplein.nl

Speciaal voor jou!

 • GRATIS Wifi
 • GRATIS Parkeren
 • GRATIS Toiletten
LIKE EN VOLG ONS OP FACEBOOK
DE POORT
VAN GRONINGEN

Actievoorwaarden en spelregels

Winacties Facebook
Onze ‘Like & win’ acties op Facebook zijn op geen enkele manier verbonden met Facebook en zijn op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund, of georganiseerd door Facebook. De informatie die u verstrekt door mee te doen verstrekt u dan ook niet aan Facebook, maar aan Retailpark Sontplein.

Op winacties zijn de volgende actievoorwaarden en spelregels van toepassing, die gelden op alle winacties.

 1. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimum leeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in een straal van 30 kilometer vanaf Groningen, Nederland
 2. De prijs kan enkel worden uitgekeerd aan de winnaar
 3. Wij kunnen naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen en zonder mededeling vooraf het recht de actie te beëindigen en/of te wijzigen
 4. Bij aanpassing van de actievoorwaarden, zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de site van Retailpark Sontplein geplaatst worden
 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven
 6. De prijs staat duidelijk vermeld in de betreffende Facebook actie
 7. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie. Medewerkers van (Retailpark Sontplein)  KBwinkels zijn uitgesloten van deelname
 8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze
 9. Winnaars worden na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via Facebook Messenger
 10. Winnaars worden publiekelijk bekend gemaakt en met een foto of video worden vermeld op de website en verschillende social media-kanalen van Retailpark Sontplein
 11. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen
 12. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie
 13. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie
 14. Door deelname gaat u akkoord met de spelregels en deze actievoorwaarden
 15. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing
 16. Retailpark Sontplein is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs of voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen
 17. Retailpark Sontplein verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen  en is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen
 18. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname

Aanvullende regels
WINACTIE november 2020 ZIN OM TE ZOOMEN MET SINTERKLAAS?
Win een coronaproof bezoek van Sinterklaas & Roetveeg Piet.

Hoe gaat het met Sinterklaas? Het is een vraag die veel jonge kinderen momenteel bezighoudt. Het is een oude man en er heerst corona. Omdat het altijd erg druk wordt als Sint en Piet op bezoek komen heeft Sint besloten dat het verstandig is om dit jaar niet bij Retailpark Sontplein op bezoek te komen. In plaats daarvan heeft de Sint iets leuks bedacht en heeft op vrijdag 27 november tijd vrij gemaakt om te gaan videobellen met een paar kindjes. De beelden van de gesprekken getoond op onze social media van maandag 30 november tot 5 december. Aan een actie zitten voorwaarden en regels verbonden. Hieronder treffen jullie meer informatie over de Sint winactie en de spelregels

Prijs
Wij verloten 10x 5 minuten videobellen Met Sint en Roetveeg Piet met jouw kind(jes) op vrijdag 27 november. Bij ieder gesprek wordt 1 ToyChamp cadeaubon t.w.v. 25,- gegeven.

Bericht aan de deelnemers, uitkering prijs
Retailpark Sontplein maakt de winnaars op maandag 23 november 2020 bekend op onze social media. Met deelname aan deze actie geef je toestemming dat jouw naam door ons gepubliceerd wordt. Hebben we binnen 48 uur geen contact met de winnaar(s), dan verloten we de prijs opnieuw onder de deelnemers van de actie. De winnaars krijgen persoonlijk bericht en er zal gevraagd worden naar toestemming voor het maken en publiceren van beeldmateriaal waarop jouw kind(eren) herkenbaar in beeld zal komen. Er zal gevraagd worden naar de naam van je kind(jes), leeftijd en weetjes zoals hobby en/of verbeterpuntjes 😊 De cadeaubon van ToyChamp zal digitaal worden toegestuurd zodat de winnaar deze kan geven aan het kind, of kan besteden voor een cadeau. Er zal met de winnaar een tijd worden afgesproken om het videogesprek op vrijdag 27 november in te plannen. Wij vragen je om rekening te houden dat de gesprekken mogelijk iets uit kunnen lopen. Indien de winnaar niet te bereiken is vervalt helaas de prijs.

Deelname actie

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. De winnaar van een actie krijgt een privé bericht via Facebook messenger.
 3. De prijswinnaars worden bekendgemaakt op onze website en social media.
 4. Wanneer de winnaar zich niet binnen 48 uur na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 5. Met deelname aan deze actie geef je toestemming dat jouw naam door ons gepubliceerd wordt.
 6. Met deelname geef je toestemming voor het maken en publiceren van beeldmateriaal waarop jouw kind(eren) herkenbaar in beeld zal komen
 7. Retailpark Sontplein is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 8. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 9. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
 10. De like & win acties zijn op geen enkele manier verbonden met Facebook. De informatie die je verstrekt door mee te doen aan de actie verstrekt je dan ook niet aan Facebook maar aan Retailpark Sontplein