Retailpark Sontplein
Winkels
VERNIEUWD SONTPLEIN

Winkelgegevens ophalen...

Wij werken hard aan de vernieuwing van het Sontplein in Groningen en het winkelpark begint vol te stromen met de mooiste winkels.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over commerciële mogelijkheden op Retailpark Sontplein? Neemt u dan contact met ons op via info@retailparksontplein.nl

Speciaal voor jou!

 • GRATIS Wifi
 • GRATIS Parkeren
 • GRATIS Toiletten
LIKE EN VOLG ONS OP FACEBOOK
DE POORT
VAN GRONINGEN

Actievoorwaarden en spelregels winacties

Winacties Facebook
Onze ‘Like & win’ acties op Facebook zijn op geen enkele manier verbonden met Facebook en zijn op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund, of georganiseerd door Facebook. De informatie die u verstrekt door mee te doen verstrekt u dan ook niet aan Facebook, maar aan Retailpark Sontplein.

Op winacties zijn de volgende actievoorwaarden en spelregels van toepassing, die gelden op alle winacties.

 1. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimum leeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in een straal van 30 kilometer vanaf Groningen, Nederland
 2. De prijs kan enkel worden uitgekeerd aan de winnaar
 3. Wij kunnen naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen en zonder mededeling vooraf het recht de actie te beëindigen en/of te wijzigen
 4. Bij aanpassing van de actievoorwaarden, zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de site van Retailpark Sontplein geplaatst worden
 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven
 6. De prijs staat duidelijk vermeld in de betreffende Facebook actie
 7. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie. Medewerkers van (Retailpark Sontplein)  KBwinkels zijn uitgesloten van deelname
 8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze
 9. Winnaars worden na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via Facebook Messenger
 10. Winnaars worden publiekelijk bekend gemaakt en met een foto of video worden vermeld op de website en verschillende social media-kanalen van Retailpark Sontplein
 11. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen
 12. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie
 13. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie
 14. Door deelname gaat u akkoord met de spelregels en deze actievoorwaarden
 15. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing
 16. Retailpark Sontplein is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs of voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen
 17. Retailpark Sontplein verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen  en is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen
 18. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname

Deelname actie

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. De winnaar van een actie krijgt een privé bericht via Facebook messenger of een privébericht via Instagram.
 3. De prijswinnaars worden bekendgemaakt op onze website en social media.
 4. Wanneer de winnaar zich niet binnen de afgesproken periode gemeld heeft, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen als dat mogelijk is met het type prijs.
 5. Met deelname aan deze actie geef je toestemming dat jouw naam door ons gepubliceerd wordt.
 6. Met deelname geef je toestemming voor het maken en publiceren van beeldmateriaal waarop jouw kind(eren) herkenbaar in beeld zal komen
 7. Retailpark Sontplein is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 8. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 9. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
 10. De like & win acties zijn op geen enkele manier verbonden met Facebook of Instagram. De informatie die je verstrekt door mee te doen aan de actie verstrekt je dan ook niet aan Facebook maar aan Retailpark Sontplein